www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19306

Title: De invloed van het Europees recht der overheidsfinanciën op het Belgisch begrotingsrecht
Authors: Jaspers, Iris
Advisors: VANDERKERKEN, Caroline
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: De Europese regelgeving, erop gericht begrotingstekorten binnen de perken te houden, werd van toepassing in België. Dit is een gevolg van het invoeren van de euro. Het onderzoek zal een antwoord proberen te formuleren op bovenstaande probleemstelling door na te gaan wat de invloed van het Europees recht der overheidsfinanciën op het Belgisch begrotingsrecht is. Het onderzoek zet de inhoud van het Europees recht der overheidsfinanciën uiteen. Er wordt hierna bekeken wat de gevolgen van deze regelgeving zijn op federaal, gewestelijk en lokaal niveau. De gewijzigde regelgeving ter zake wordt hierbij onder de loep genomen. Er kunnen vaststellingen gedaan worden met betrekking tot de opmaak van de begroting alsook met betrekking tot de bevoegdheden van de instellingen die hierbij zijn betrokken. Het onderzoek probeert ook een antwoord te formuleren op de vraag of België soevereiniteit en/of handelingsvrijheid heeft verloren. Ter discussie staat de juridische vraag naar de rechtskracht van de aanbevelingen.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/19306
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A899.48 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.