www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19303

Title: Een verdragsrechtelijke analyse van de problematiek bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen
Authors: Bellens, Lucas
Advisors: VAN DE VELDE, Elly
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie voert onderzoek naar de juridische en economische dubbele belastingen bij grensoverschrijdende dividendenuitkeringen. De probleemstelling concentreert zich vooral op het bestaan van zowel een bronstaatheffing als een woonstaatheffing die vennootschappen moeten ondergaan indien zij gelegen zijn in twee verschillende staten. De centrale onderzoeksvraag vertrekt vanuit de vaststelling dat binnenkomende dividenden in BelgiĆ« in principe zwaarder (i.e. dubbel) worden belast dan binnenlandse dividenden. Aan de hand van een cijfermatige casus zal aangetoond worden of de centrale onderzoeksvraag al dan niet bevestigend dient te worden beantwoord. Zowel op nationaal, internationaal als Europees vlak zal telkens opnieuw dezelfde casus met dezelfde feiten worden hernomen om zo tot een betrouwbare vergelijking te komen. Vooraleer deze bewerkingen echter kunnen worden gevoerd, moet de relevante wetgeving en rechtspraak telkens grondig worden geanalyseerd.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19303
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.46 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.