www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19300

Title: De doorwerking van ouderlijk gezag op de school-kind-relatie
Authors: Jakubka, Ellen
Advisors: DECLERCK, Charlotte
DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: De laatste decennia stellen we een toenemende verscheidenheid vast aan gezinsvormen waarbinnen kinderen opgroeien. De opkomst van de nieuwe gezinnen is vooral te wijten aan het toenemend aantal echtscheidingen. Voor onderwijsinstellingen is het niet altijd gemakkelijk om op de meest gepaste manier om te gaan met de verschillende gezinsvormen. De centrale vraag in deze scriptie is in hoeverre de feitelijke en juridische familiale gezagsrelaties doorwerken in de schoolomgeving van de minderjarige. Eerst worden de feitelijke en juridische familiale gezagsrelaties besproken. De nadruk wordt gelegd op de juridische ouders in het kader van ouderlijk gezag, voogdij, pleegvoogdij, pleegouders en stiefouders. Deze gezagsinstituten zullen besproken worden, meer specifiek in het kader van het inschrijvingsrecht, het informatierecht en het participatierecht. Het onderwijsrecht maakt gebruikt van een ruime invulling van het begrip 'ouders' in vergelijking met het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen hiervan komen aan bod. Daarnaast wordt er ook een blik geworpen op mogelijk ontwikkelingen in de nabije toekomst.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19300
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A923.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.