www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19299

Title: De nieuwe richtlijn pakketreizen: een betere bescherming voor de consument?
Authors: Hulsmans, Sara
Advisors: TERRYN, Evelyne
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Door de komst van het internet heeft de reismarkt de afgelopen jaren een grote evolutie doorgemaakt, waardoor de huidige richtlijn pakketreizen niet meer up-to-date is. Er is een voorstel voor een nieuwe richtlijn hangende. In deze masterscriptie wordt er onderzocht of het voorstel voor de nieuwe richtlijn een verbetering is voor de consument. Om hierop te kunnen antwoorden wordt er eerst onderzocht wat de problemen bij de huidige richtlijn zijn. Daarna wordt er nagegaan hoe België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met deze problemen zijn omgegaan bij de omzetting van de richtlijn. Vervolgens wordt er onderzocht wat er in het voorstel voor een nieuwe richtlijn zal veranderen voor de consument en in welke mate er een oplossing wordt geboden voor de eerder vastgestelde problemen. Het onderzoek wordt afgesloten met de vraag of de positie van de consument in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erop vooruit zal gaan door dit voorstel.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19299
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A883.58 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.