www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19295

Title: Projecten met een grote ruimtelijke impact en milieueffectenrapportering
Authors: Thoelen, Elke
Advisors: DRAYE, Anne
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Milieueffectrapportage voor ruimtelijke uitvoeringsplannen(RUPs) komt de laatste tijd frequent voor in onze media. Het gaat dan over RUPs die de realisatie van een groot project toelaten, zoals bv. de bouw van een voetbalstadion. Steeds vaker komen deze RUPs in het gedrang door een beroep bij de Raad van State. Burgers of belangengroeperingen maken gebruik van het plan-MER om aan te tonen dat een bepaald RUP niet deugt. Indien de Raad van State hierop ingaat en het voorliggende RUP schorst of vernietigt, dan zet dit niet alleen het RUP zelf, maar ook de daarop gebaseerde projecten op de helling. Na een overzicht van de vigerende regelgeving inzake milieueffectrapportage en na het bekijken van enkele praktijkgevallen, komt men tot het besluit dat de burger toch wel over een grote macht beschikt om een halt toe te roepen aan grote infrastructurele projecten. Hoewel inspraak en participatie van de burger essentieel zijn in onze huidige maatschappij, is de huidige situatie niet meer houdbaar. Deze verhandeling eindigt dan ook met het bespreken van enkele mogelijke oplossingen die een vlottere realisatie van grote projecten mogelijk moeten maken.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19295
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.