www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19289

Title: Onzekerheid over continuïteit in de controleverklaring
Authors: Schuppen, Julie
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Continuïteitsproblemen en daarbij gepaard gaande faillissementen, krijgen extra aandacht ten gevolge van de financiële crisis gestart in 2008. De gevolgen voor de stakeholders zijn vaak ernstig, de vraag naar vroegtijdige opsporing van financiële problemen is dan ook groot om zo grotere verliezen te vermijden. Bij de evaluatie van de continuïteitsbeoordeling zal de commissaris een belangrijke rol spelen. Hij zal namelijk moeten beoordelen of de continuïteitsassumptie gepast is, met name of de onderneming in staat is om minstens gedurende één jaar na afsluiten van het boekjaar haar ondernemingsactiviteiten voort te zetten. Dit is een moeilijke en complexe taak in het auditingberoep. We trachten een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag 'Wat is de rol van de commissaris bij de continuïteitsbeoordeling van een onderneming?'. De masterproef is opgebouwd rond drie grote deelvragen die aan de hand van een literatuuronderzoek zullen worden vormgegeven. Nadien zal via een empirische studie en diepte-interviews de Belgische situatie worden onderzocht. De eerste onderzoeksvraag behelst de vereisten die wet- en regelgeving, inclusief de controlestandaarden, stellen voor de continuïteitsbeoordeling door de auditor. Hier komen aan bod: het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, de ISA normen, de controlenormen van het IBR voor vennootschappen in moeilijkheden en de mogelijke types controleverslagen. Ondanks dat er al veel onderzoek gebeurd is, zijn wetenschappers het er nog steeds niet volledig over eens welke factoren de continuïte
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19289
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.66 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.