www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19285

Title: Gebeurtenissen na balansdatum en controleverklaring
Authors: Govers, Amber
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Boekhoudschandalen zoals recent bij Tesco maar ook bij WorldCom, Enron, Parmalat, Imtech en Lernout & Hauspie maken duidelijk dat de economische wereld nood heeft aan betrouwbare financiële informatie. Transparante en betrouwbare gegevens zijn daarvoor een must. De rol van de auditor is daarin niet te onderschatten. Hij kijkt namelijk toe op de betrouwbaarheid van de financiële gegevens. De bedrijfsrevisor kijkt na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het vermogen van de onderneming en van de resultaten van het boekjaar. Nadat een onderneming haar jaarrekening heeft afgesloten kunnen zich nog allerlei gebeurtenissen voordoen die een invloed hebben op de onderneming. Daarbij kan men een onderscheid maken tussen gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die reeds bestonden bij het afsluiten van het boekjaar en gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die zijn ontstaan na het afsluiten van het boekjaar. De praktijk wijst uit dat er veel verschillende soorten gebeurtenissen bestaan die vermeld worden en dat mogelijk zowel kenmerken van de onderneming (zoals de grootte) als van externe auditor invloed kunnen hebben. De centrale onderzoeksvraag die in deze masterproef behandeld wordt, is daarom als volgt geformuleerd: 'Hoe gaan de Belgische beursgenoteerde ondernemingen en hun auditor om met gebeurtenissen na einddatum van de verslagperiode?' Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin de noodzaak van getrouwe financiële gegevens wordt aangehaald, alsook de factoren die een invloed op
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19285
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.32 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.