www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19284

Title: Het uitstellen van een investering in elektrische wagens: de impact van onzekere energieprijzen
Authors: Dreesen, Christoph
Advisors: COMPERNOLLE, Tine
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt nagegaan wat de invloed is van onzekere energieprijzen op de investering in een elektrisch voertuig, voor de particuliere markt. Eerst wordt een situatie geschetst over de financiële haalbaarheid van de investering aan de hand van een Netto Contante Waarde (NCW) berekening. Vervolgens zullen bepaalde parameters als variabel beschouwd worden in de Monte Carlo analyse. Tot slot wordt met behulp van de ROA (Reële Optie Analyse) de onzekerheid van de energieprijzen in acht genomen. Het resultaat van de ROA wordt vergeleken met de NCW berekening. Hieruit blijkt dat de investeringsbeslissing verandert wanneer onzekerheden geïntegreerd worden in de berekening. In plaats van onmiddellijk investeren, is de conclusie dat men beter wacht met investeren. De sensitiviteitsanalyse maakt duidelijk dat het afleggen van een grotere jaarlijkse afstand en een minder sterke verwachte groei van de kosten het investeren zullen versnellen. Deze resultaten worden dan vertaald in adviezen naar de belanghebbende partijen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19284
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.41 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.