www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19281

Title: Genderdiversiteit in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven: een vergelijkende, kwalitatieve studie van het beleid en het board kapitaal
Authors: Thijs, Michiel
Advisors: ROOS, Hannelore
ZANONI, Patrizia
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Sinds jaar en dag is het aantal vrouwen in de bovenste regionen van de organisaties heel laag. Dit heeft als gevolg gehad dat er de afgelopen jaren een toegenomen sociale druk is ontstaan om genderdiversiteit in de raden van bestuur te verhogen. Zo heeft de Europese Commissie in 2012 een richtlijn geformuleerd dat tegen 2020, minstens 40% van de niet-uitvoerende bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen van het vrouwelijke geslacht moeten zijn. Op deze manier tracht de Europese Commissie het hoofd te bieden aan de genderdiscriminatie die nog altijd volop heerst. Vermits de Europese richtlijn bindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat, kunnen de lidstaten zelf kiezen hoe ze de 40% vrouwelijke bestuursleden verkrijgen. De strategieën die het meest gebruikt worden om genderdiversiteit te stimuleren, zijn quota's met sancties en vrijwillige initiatieven. Als er dieper wordt ingegaan op quota's met sancties, is het duidelijk dat deze strategie de meest sterke stijgingen van het aantal vrouwen in de raden van bestuur aantoont. Toch krijgt deze aanpak enkele kritieken, zoals bijvoorbeeld het feit dat er sprake zou zijn van het 'golden skirts'-fenomeen waarbij er maar een beperkt aantal vrouwen in meerdere boards zetelen. In de Europese Unie maken landen zoals België, Frankrijk, Italië en Spanje gebruik van quota's met sancties. De andere, meer liberale strategie, is die van de vrijwillige initiatieven die wordt toegepast door het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze strategie steunt voornamelijk op aanbevelinge
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/19281
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.06 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.