www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19268

Title: Kosten-effectiviteit van nanotechnologie voor kanker: een gevalstudie voor Vlaanderen
Authors: Conings, Sebastien
Advisors: MARNEFFE, Wim
ROOSEN, Jorg
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt een eenduidig kostenmodel toegepast om de kosteneffectiviteit te berekenen van de conventionele en nano gebaseerde kankerbehandeling voor recidiverende of progressieve eierstokkanker in Vlaanderen. Patiëntengegevens en effectiviteitsuitkomsten werden overgenomen uit een fase III klinische studie uit Italië waarin 77 patiënten Gemcitabine (GEM) en 76 patiënten Caelyx (PLD) kregen toegediend. De robuustheid van de resultaten werd getest aan de hand van een Monte Carlo simulatie. Hoewel de twee behandelingen gelijke effectiviteit vertonen in termen van algemene overleving, leidt nanotherapie wel tot een betere levenskwaliteit in de periode na behandeling. De nanotechnologische behandeling voor eierstokkanker blijkt niet enkel kosteneffectief, met een geschatte kost van €276,06/QALW in vergelijking met €445,71/QALW voor chemotherapie, maar resulteert daarnaast dus ook verrassend in een kostenbesparing voor de maatschappij. Uit de resultaten van de Monte Carlo analyse blijkt zelfs dat de nanotherapie kosteneffectief blijft onder alle mogelijke scenario's. De geschatte kost per QALW (quality adjusted life week) varieert hierbij tussen de €249,63 en €304,30.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19268
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.22 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.