www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19261

Title: Literatuurstudie en empirisch onderzoek naar het effect van overstimulatie van de zintuigen op de winkelervaring
Authors: Jakobs, Jordy
Advisors: JANSSENS, Willem
ADAMS, Carmen
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef handelt over het effect van overstimulatie van de zintuigen op de winkelervaring van de consument. Overstimulatie betekent een hoger dan gewenste opwinding. Door middel van een literatuurstudie is eerst en vooral getracht een compleet beeld te schetsen van op welke manier mensen prikkels uit de omgeving opvangen en hoe ze deze ervaren. Omdat emoties steeds belangrijker geacht worden in consumentengedrag is het dan ook van belang om in de marketinggerelateerde literatuur te bekijken wat de achterliggende redenen zijn voor het toenemende besef dat consumenten niet enkel rationeel handelen, maar zich in het gedrag ook laten leiden ook zintuigelijke prikkels die hun invloed hebben op het consumentengedrag. In het empirisch gedeelte is getracht overstimulatie teweeg te brengen bij de proefpersonen. Met andere woorden door toevoeging van diverse stimuli is er geprobeerd om het moment te bereiken waarop de consument al dan niet bewust de omgeving als onaangenaam ervaart omdat ze worden blootgesteld aan te veel stimuli.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/19261
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.24 MBAdobe PDF
N/A65.69 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.