www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19256

Title: Management van leeftijddiversiteit in organisaties
Authors: Geebelen, Vicky
Advisors: HENDRIKS, Walter
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Diversiteit klinkt als muziek in onze oren, maar is helaas niet zo mooi en gemakkelijk als we zouden denken. Diversiteit is een actueel thema en wordt vaak onmiddellijk geassocieerd met genderdiversiteit of ethnische diversiteit. Een andere, even belangrijke, vorm wordt echter vaak vergeten, namelijk leeftijddiversiteit. Door veranderingen in de huidige maatschappij neemt de polarisatie tussen jong en oud op de arbeidsmarkt toe. Dit is het gevolg van een afname van het sterftecijfer en een jongere leeftijd waarop Belgische jongeren afstuderen. Deze spreiding vormt een grote uitdaging voor organisaties en verdient meer aandacht. Het is cruciaal dat hier op een goede manier wordt mee omgegaan en dit is waar het meestal misloopt. In deze masterproef zal ik een bijdrage leveren omtrent deze onderzoeksmaterie door een antwoord te fomuleren op volgende onderzoeksvraag: 'Wat is de invloed van een diversiteitsvriendelijk HR beleid op de relatie tussen leeftijdsdiversiteit en het samenwerkingsklimaat binnen een organisatie?' Uit de literatuur blijkt dat diversiteit beschouwd kan worden als een tweezijdig zwaard. Hiermee wordt bedoeld dat er enerzijds een positief effect waargenomen kan worden, waarbij de leden van een groep elkaars vaardigheden en kwaliteiten benadrukken. Dit wordt het variety effect genoemd. Aan de andere kant kan leeftijdsdiversiteit ook een negatief effect hebben. Dit wordt omschreven als het separation effect en wijst erop dat de leden van een groep op een andere manier tegen bepaalde zaken aankijken omwille v
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/19256
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.