www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19255

Title: Diversiteit in organisaties: De werk- en loopbaanervaringen van praktiserend moslims
Authors: Deveci, Osman
Ouabdi, Zakaria
Advisors: VAN LAER, Koen
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef handelt over de werk- en loopbaanervaringen van praktiserende moslims. Gezien de vaak negatieve beelden die bestaan over islam en moslims, hebben we via dit onderzoek inzicht gekregen in de invloed van iemands religie op zijn of haar werkervaringen, in die manier waarop mensen kunnen omgaan met het uitoefenen van islamitische praktijken op het werk, en in de barrières en discriminatie waarop ze botsen omwille van hun religie. Om een antwoord te bieden op onze onderzoeksvragen hebben we dertig semigestructureerde diepte-interviews afgenomen van Marokkaanse en Turkse praktiserende moslims. Uit onze resultaten blijkt dat hoewel er weliswaar veel negatieve reacties zijn op praktijken, er soms ook positievere reacties voorkomen. Ook de manier waarop praktiserende moslims omgaan met deze reacties is sterk verschillend, gaande van aanvaarding tot openlijke confrontatie. We zien dat het omgaan met de islamitische praktijken een complex proces is en verschillende spelers heeft. Het blijkt dat de loopbaan en loopbaanervaringen bepaald worden door een aantal structurele elementen. Toch hebben mensen zelf de kans om binnen deze context nog persoonlijke keuzes te maken.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/19255
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.09 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.