www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19252

Title: De veerkracht van de Limburgse (en andere provinciale) economie(ën)
Authors: Schenkel, Nicolas
Advisors: PEETERS, Ludo
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: De afgelopen jaren zijn regio's voortdurend geteisterd geweest door rampen en crisissen. Zo was er onder andere de kredietcrisis, de kernramp van Fukushima en de aardbeving in Haïti. Dergelijke schokken kunnen enorme schade veroorzaken aan de plaatselijke economie. Uit eerder onderzoek blijkt dat sommige regio's sneller van een schok herstellen dan andere (Hassink, 2010). Beleidsmakers zijn dan ook op zoek naar verklaringen voor het verschil in herstelvermogen. Het concept veerkracht kan hierbij helpen. Veerkracht kan gedefinieerd worden als het vermogen van een socio-economisch systeem om zich te herstellen van een schok (Martin, 2012). Het concept wordt reeds gebruikt in verschillende vakgebieden en maakt nu ook zijn opkomst in de economische wetenschappen. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen veerkracht en kwetsbaarheid. Waar kwetsbaarheid gezien kan worden als een geheel van permanente kenmerken die inherent zijn aan een regio, wordt veerkracht geassocieerd met door de mens gecreëerde factoren (Rose en Krausmann, 2013). Beleidsmakers kunnen via maatregelen het herstelvermogen van een regio verbeteren. Alvorens de veerkracht van een regio versterkt kan worden, moet er eerst gekeken worden naar de manier waarop veerkracht kan worden gemeten. Dit vormt de centrale onderzoeksvraag in deze masterproef. Het uitgangspunt hierbij is de studie 'de veerkrachtcapaciteit van Oost-Vlaanderen' van de Studiedienst van het Huis van de economie (2012). Deze richt zich op de vijf Vlaamse provincies. De veerkrachtcapacit
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19252
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.26 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.