www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19249

Title: Analyse van de impact van handelsactiviteiten voor eigen rekening op de bankensector
Authors: Caron, Pierre
Advisors: VEREECK, Lode
VANLAER, Willem
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: De bankensector heeft de laatste jaren te maken met veranderende wetgeving als gevolg van de financiële crisis in 2008. Onderdeel van de nieuwe wetgeving is een verbod op handelsactiviteiten voor de eigen rekening. Om een beeld te krijgen van de effectiviteit hiervan, worden in dit onderzoek een aantal indicatoren in kaart gebracht die peilen naar het risico waaraan banken onderhevig zijn. Er wordt gekeken naar de volatiliteit van de aandelenkoersen, de volatiliteit van de inkomsten en de kredietwaardigheid van financiële instellingen. Daartoe werd een steekproef samengesteld van vierentwintig Amerikaanse en Europese banken. Binnen de steekproef werd een onderscheid gemaakt tussen de banken die in het verleden handelsactiviteiten voor de eigen rekening uitvoerden en overige banken die zich voornamelijk focusten op andere activiteiten, waarna beide groepen vergeleken werden. In grote lijnen kan gesteld worden dat twee van deze drie onderzoeken een bevestigend resultaat opleveren. Dit wijst er op dat handelsactiviteiten voor de eigen rekening wel degelijk een negatief effect hebben op het risicoprofiel van banken.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19249
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.18 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.