www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19247

Title: Wijzigingen in percepties inzake medische beroepsaansprakelijkheid gedurende de evolutie van kandidaat-arts tot erkend arts
Authors: Awouters, Lino
Advisors: MARNEFFE, Wim
VANDERSTEEGEN, Tom
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Samenvatting Deze masterproef uitgevoerd als afstudeeropdracht werd opgesteld aan de Universiteit Hasselt en gaat na of er wijzigingen in perceptie inzake medische beroepsaansprakelijkheid gedurende de evolutie van kandidaat-arts tot erkend arts zijn. Het doel van deze masterproef was nagaan welke perceptie kandidaat-artsen en erkende artsen hebben ten opzichte van medische aansprakelijkheid en welke gevolgen dit heeft op de handelingen die ze stellen, of dit economische gevolgen heeft voor de instelling waarin ze werken en of ze vaak in aanraking komen met medische aansprakelijkheid. Op basis van een literatuuronderzoek zou geconcludeerd kunnen worden dat artsen en kandidaat-artsen regelmatig in aanraking komen met aansprakelijkheidsclaims en geen goede perceptie hebben van het aansprakelijkheidssysteem. In het praktijkonderzoek werd nagegaan of dit ook geldt voor Belgische en Nederlandse kandidaat-artsen en erkende artsen. Voor dit onderzoek werd een enquête gehouden bij 180 kandidaat-artsen en erkende artsen waarvan er 84 actief waren in België en 96 in Nederland. Belgische kandidaat-artsen en erkende artsen kwamen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks vaker in aanraking met aansprakelijkheidsclaims dan hun Nederlandse collega's. Hun perceptie ten aanzien van medische aansprakelijkheid was eerder negatief. Deze eerder negatieve perceptie geldt voor zowel kandidaat-artsen als erkende artsen, zo bleek uit de vragen waarin de respondenten konden reflecteren. Verder werden slechts enkele kleine verschillen in perceptie
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19247
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.69 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.