www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19242

Title: Behoud van werkgelegenheid in crisistijden en de invloed van familiale eigendom
Authors: Neven, Yves
Advisors: VOORDECKERS, Wim
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Samenvatting Familiebedrijven maken een belangrijk deel uit van de globale economie. Ze zijn verantwoordelijk voor een omvangrijk percentage van de werkgelegenheid in nagenoeg ieder land. De recente financiële crisis had een aanzienlijk negatieve invloed op de werkgelegenheid. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat familiebedrijven anders met werknemers omgaan dan niet-familiebedrijven. Ook wanneer er beslissingen omtrent ontslagen moeten worden genomen zouden er verschillen zijn tussen familie- en niet-familiebedrijven. De focus van deze masterproef ligt dan ook op de invloed van familiale eigendom op de werkgelegenheid tijdens de crisis. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 'Hoe verhoudt de werkgelegenheid in familiebedrijven zich tot die in niet-familiebedrijven gedurende de voorbije financiële crisis?' Deze eindverhandeling kan men opsplitsen in twee delen: een literatuurstudie en een empirische gedeelte waarin hypotheses getoetst worden. In de literatuurstudie wordt een basis gelegd voor het empirisch onderzoek. Er wordt aan de hand van een aantal theorieën een uiteenzetting gegeven over welke factoren verantwoordelijk zijn voor de unieke kenmerken van familiebedrijven. Tot deze unieke kenmerken behoren familiness, altruïsme, stewardship gedrag en het hanteren van een langer tijdsperspectief bij de strategiebepaling (Anderson & Reeb, 2003; de Ia Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005; Schulze, Lubatkin, & Dino, 2003). Maar niet al de unieke kenmerken van familiebedrijven zijn positief, in famil
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19242
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.