www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19235

Title: Schade aan landbouwgewassen door everzwijnen in Limburg: factoren die de schade, de preventie van de schade en de aanvraag van schadevergoeding beïnvloeden
Authors: Somers, Kris
Advisors: WITTERS, Nele
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: De laatste jaren is de problematiek van landbouwschade veroorzaakt door everzwijnen enorm toegenomen. Door de plantaardige voorkeur van voedsel richten de everzwijnen veel schade aan bij de landbouwgewassen. Deze masterproef tracht na te gaan welke factoren hier een rol in spelen. De centrale onderzoeksvraag luidt bijgevolg: "Welke factoren kunnen in relatie worden gebracht met de aanwezigheid van schade door everzwijnen?". Via een online bevraging werden 937 landbouwers uit het ledenbestand van Boerenbond bereikt. Hier werd duidelijk welke landbouwers in het verleden reeds schade hebben ondervonden en bovendien ook aan welke gewassen ze deze hadden geleden. Bovendien gaven de landbouwers mee of ze preventieve maatregelen nemen tegen gewasschade door everzwijnen en waarom ze deze al dan niet nemen. Om te onderzoeken welke factoren een rol spelen, werden de gemelde schadegevallen in de online bevraging getoetst tegenover de volgende factoren: het nemen van preventieve maatregelen, afschotaantal, % oppervlakte groen in een gemeente, en % oppervlakte teeltsoorten in een gemeente. Via een logistische regressie werd nadien duidelijk welke van deze factoren het meeste invloed heeft op de kans van gewasschade door everzwijnen. Zo oefenen maïs en bosgebied in een bepaalde gemeente een grote positieve, significante invloed uit op de kans van gewasschade door everzwijnen. Preventieve maatregelen oefenen daarentegen een lichte negatieve, significante invloed uit op de kans van gewasschade door everzwijnen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19235
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.53 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.