www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19229

Title: ''Lowballing'' en auditkwaliteit
Authors: Van Eijk, Koen
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt de prijszettingstrategie van 'low-balling' in de context van de externe controle van de jaarrekening en de invloed op de kwaliteit van deze controle nader toegelicht. In de literatuurstudie wordt eerst toegelicht hoe het beroep van de bedrijfsrevisor is opgebouwd in de Belgische context. Vervolgens wordt het concept van auditkwaliteit nader bekeken. Er wordt ingegaan op de determinanten van het audithonorarium. Omdat de onafhankelijkheid een belangrijke determinant is van de auditkwaliteit, worden de mogelijke bedreigingen van deze onafhankelijkheid toegelicht. Bevoorrechte getuigen uit het beroep werden gevraagd naar hun mening en inzichten in de problematiek. Er wordt empirisch getoetst of er sprake lijkt te zijn van dergelijke strategieën bij de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Uit het empirisch onderzoek in zijn geheel zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er bij de Belgische beursgenoteerde ondernemingen geen bedreiging is voor de onafhankelijkheid door het toepassen van low-ballingstrategieën. De auditkwaliteit van beursgenoteerde ondernemingen lijkt dus met het oog op low-ballingstrategieën gewaarborgd.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19229
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.52 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.