www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19228

Title: Economische haalbaarheid van investeringen in vorstbestrijding binnen de sector van de Haspengouwse fruitteelt
Authors: Strouven, Pieter-Jan
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef geeft een overzicht van vorstschade in de Belgische wijnbouw en onderzoekt de economische haalbaarheid van vorstbestrijdingsmiddelen. Vermits vorst de laatste jaren steeds frequenter optreedt, is het de bedoeling om de economische kant van dit probleem in beeld te brengen. De centrale onderzoeksvraag is dan ook : zijn de investeringen in vorstbestrijdingsmethodes economisch verantwoord binnen de sector van de Haspengouwse wijnbouw? Er wordt eerst een kort overzicht gegeven van de (Belgische) wijnbouw. Dan volgt een er een omschrijving van het praktijkprobleem. Na de uiteenzetting van het praktijkprobleem wordt dieper ingegaan op de dataverwerving en de gebruikte methodologie. In deze masterproef is vooral gebruikt gemaakt van kwalitatieve informatieverzameling. Wetenschappelijke literatuur en semi-gestructureerde interviews vormen de basis van om de centrale onderzoeksvraag te ondersteunen. De centrale onderzoeksvraag wordt vervolgens opgedeeld in 3 deelvragen. De eerste deelvraag geeft een beter inzicht op het fenomeen vorst. De verschillende soorten vorst worden besproken en het effect van vorst op de gewassen en wijnkwaliteit. Deze deelvraag is uitermate belangrijk om de werking van de vorstbestrijdingsmechanismen juist te kunnen interpreteren. De tweede deelvraag gaat de verschillende vorstbestrijdingssystemen na die vandaag de dag gebruikt worden en bespreekt ook kort de werking van deze systemen. Eventuele beperkingen worden ook aangegeven. De derde en laatste deelvraag brengt de economis
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/19228
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A7.05 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.