www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19113

Title: Over hoe een procespartij plots derde wordt: de impact van kwalitatieve rechten op de procesverhouding
Authors: Van den Bergh, Bart
Issue Date: 2015
Citation: Revue générale de droit civil belge = Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2015, p. 209-212
Abstract: De verkoop van een onroerend goed in de loop van een gerechtelijke procedure m.b.t. dat onroerend goed heeft ook een procesrechtelijke impact. Rechtverkrijgenden ten bijzonderen titel worden geacht automatisch de kwalitatieve rechten van hunrechtsvoorganger te hebben overgenomen. De (koper-)bijzondere rechtsopvolger wordt houder van het (eigendoms)recht, m.i.v. de kwalitatieve rechten waaronder het accessoire ius agendi, dat is bestemd om deze kwalitatieve rechten in rechte af te dwingen. De materieelrechtelijke rechtsopvolging impliceert ook dat de hoedanigheid (en het belang) van procespartij overgaat op de rechtsopvolger. Het betreft tweerichtingsverkeer: een derde wordt partij, terwijl de oude gedingpartij in de regel derde wordt. Deze juridische metamorfose wordt procesrechtelijk gerealiseerd aan de hand van de gedinghervatting.
URI: http://hdl.handle.net/1942/19113
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2017
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A87.74 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.