www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18939

Title: Samenvattend rapport analyse van de EPC databank. Resultaten tot en met 2012
Authors: VERBEECK, Griet
CEULEMANS, Wesley
Issue Date: 2015
Publisher: Steunpunt Wonen
Abstract: Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van onderzoek uitgevoerd binnen het Steunpunt Wonen. Binnen werkpakket 5, analyse van de EPC databank, is een uitgebreide statistische analyse gemaakt van de gemiddelde energieprestatie en de energetische karakteristieken van de Vlaamse woningen die in het bezit zijn van een energieprestatiecertificaat voor verkoop of verhuur (hierna steeds EPC genoemd). Aan de hand van de 617 486 certificaten zoals die in de EPC databank zaten op 10 januari 2013, is een grondige analyse gemaakt van de gemiddelde energieprestatie van de woningvoorraad met EPC, de aanwezigheid van energiebesparende maatregelen (isolatie, dubbele beglazing, ventilatiesystemen, verwarmingssystemen, hernieuwbare energiesystemen) bij deze woningen en de relatie met bouwjaar, locatie, eigendomsstatuut, type woning, ... Daarnaast is ook nagegaan welk percentage van deze woningen reeds voldoet aan een of meerdere van de eisen die deel uitmaken van het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid. Het uitgebreide rapport is raadpleegbaar op de website van het Steunpunt Wonen. In deel 1 van dit samenvattend rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van deze statistische analyse. In deel 2 wordt het EPC als meetinstrument besproken, samen met de verbeterpunten. In deel 3 wordt de representativiteit van de EPC databank voor het Vlaamse wonin‐ genpark besproken aan de hand van een vergelijking met een aantal andere databanken.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18939
Link to publication: https://steunpuntwonen.be/onderzoek/WP-5-analyse-EPC-databank
ISBN: 9789088360497
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Rapport 'Samenvattend rapport analyse van de EPC-databank'1.14 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.