www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18654

Title: Het boomerangeffect van artikel 1070 Ger.W.
Authors: VAN DEN BERGH, Bart
Issue Date: 2014
Citation: Revue générale de droit civil belge = Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2014, p. 211-215
Abstract: De bevoegdheid wordt bepaald naar het onderwerp van de vordering, zoals zij door de eiser wordt voorgedragen, zonder dat een prejudicieel onderzoek naar de grond van de zaak ter beslechting van een bevoegdheidsexceptie toegelaten is. De omstandigheid dat de terbeschikkingsstelling van een kampeerplaats als een dienst in de zin van de btw-wetgeving (art. 44, par. 3, 2° WBTW) wordt beschouwd, sluit de kwalificatie van huur van onroerende goederen (art. 1709 BW) en de bevoegdheid van de vrederechter niet uit (art. 591, 1° Ger.W.).Wanneer de appelrechter oordeelt dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd achtte dan wel zich terecht onbevoegd verklaarde, terwijl hijzelf bevoegd was, dient hij in eerste aanleg te oordelen en is het beroepsvonnis op zijn beurt beroepbaar, ook wat het oordeel over de bevoegdheid betreft (art. 1070 Ger.W.). Wanneer het hof oordeelt dat de appelrechter ten onrechte heeft geoordeeld overeenkomstig art. 1070 Ger.W. te kunnen beschikken, derhalve de eerst gevatte rechter bevoegd was, en het geschil niet tot haar bevoegdheid behoort, dient zij de zaak te verwijzen naar de bevoegde appelrechter. Dat dit dezelfde is als deze welke de voor haar bestreden beslissing heeft gewezen, doet hieraan niets af.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18654
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2016
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article317.55 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.