www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18621

Title: «Si judicas, (semper) cognosce»? Over de (afstand inzake de) toepassing van art. 779 Ger.W. in geval van heropening van het debat
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2014
Citation: Rechtskundig weekblad, 2014 (12), p. 458-462
Abstract: Krachtens art. 779 en 1042 Ger.W. kan een rechterlijke beslissing enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters, die alle zittingen in de zaak hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid. Hieruit volgt dat, wanneer de heropening van het debat over een bepaald onderwerp wordt bevolen krachtens art. 775, eerste lid Ger.W., zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo dat niet het geval is, door de rechters voor wie het debat is hervat. Art. 779 Ger.W. is in burgerlijke geschillen niet van openbare orde, zodat partijen in onderling overleg kunnen afwijken van het principe dat het debat ab initio wordt hervat voor de anders samengestelde zetel en zij aldus afstand kunnen doen van art. 779 Ger.W.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18621
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2016
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article124.06 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.