www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18590

Title: Heiligt het doel de middelen? Over het normdoel als toetssteen voor procesrechtelijke nietigheidssancties
Authors: Van den Bergh, Bart
Issue Date: 2014
Citation: Rechtskundig weekblad, 2014 (2015), p. 664-668
Abstract: Krachtens art. 40, vierde lid Ger.W. is de betekening aan de procureur des Konings ongedaan, indien de partij op wier verzoek zij is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van de betekende in BelgiĆ«, of in voorkomend geval in het buitenland, kende. De ongedaanverklaring waarvan sprake in deze bepaling, is onderworpen aan de nietigheidsregeling van het Gerechtelijk Wetboek en kan worden gedekt overeenkomstig art. 867 Ger.W. wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18590
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2016
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article132.76 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.