www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18403

Title: Groot Woononderzoek 2013. Deel 6. Energie
Authors: Ceulemans, Wesley
Verbeeck, Griet
Issue Date: 2015
Publisher: Steunpunt Wonen
Abstract: Het Grote Woononderzoek 2013 is een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie van Vlaamse huishoudens dat gebeurde op initiatief van de Vlaamse overheid. Tussen september 2012 en december 2013 werd een interview betreffende de woonsituatie afgenomen bij 10 000 huishoudens en vond een objectieve screening plaats van de binnen‐  en buitenkant van 5 000 woningen. Het Steunpunt Wonen stond in voor de inhoudelijke en wetenschappelijke vormgeving van het onderzoek, de opvolging van het veldwerk en de analyse van de resultaten. In dit rapport brengen we verslag uit over de resultaten met betrekking tot de energetische kenmerken van de woningen. Eerst wordt de aanwezigheid van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,leidingisolatie en isolerend glas besproken in functie van de woningkenmerken van de woningen en de socio‐economische kenmerken van de bewoners. Deze analyses zijn gebaseerd op de bevraging van de 10 000 huishoudens. Vervolgens worden de aanwezigheid en kenmerken van de installaties voor verwarming en hernieuwbare energie besproken. Deze analyses zijn gebaseerd op de objectieve screening van 5 000 woningen. Dit rapport bevat ook een analyse van de kennis en toepassing van Vlaamse beleidsinstrumenten met betrekking tot energie. Hiervoor wordt eerst het gebruik van premies en subsidies voor energiebesparende investeringen geanalyseerd en gerelateerd aan de socio‐economische kenmerken van de bewoners. Daarnaast wordt de kennis en het gebruik van het energieprestatiecertificaat (EPC)geanalyseerd. Deze analyses zijn gebaseerd op de bevraging van 10 000 huishoudens, maar hebben slechts betrekking op een beperkt deel van deze huishoudens, aangezien niet elk bevraagd huishouden gebruik heeft gemaakt van premies en subsidies en ook niet elk huishouden al in contact is gekomen met een EPC.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18403
Link to publication: http://steunpuntwonen.be/Publicaties/Aflaadbare-rapporten
ISBN: 9789055505616
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Main report724.76 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.