www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18139

Title: Bevindingen van zorgverleners bij de implementatie van een papieren medicatieschema.
Authors: Storms, Hannelore
Claes, Neree
Hulshagen, Leen
Conings, Stefanie
Nelissen, Katherine
Issue Date: 2014
Citation: Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 94, p. 24-29
Abstract: Achtergrond Medicatiemanagement vereist een goede communicatie tussen zorgverleners intra- en transmuraal. Doelstelling In deze studie wordt nagegaan of een papieren medicatieschema de communicatie tussen zorgverleners van de eerste en tweede lijn in Zuidoost-Limburg verbetert. Methode In deze regio werd een papieren medicatieschema geïmplementeerd. Via een voor- en na-bevraging bij deelnemende zorgverleners werd het potentieel van het papieren medicatieschema nagegaan. De verwachtingen, de bevindingen en het gebruik van dit schema werden bevraagd. Resultaten Als belangrijkste valkuilen worden tijdsinvestering van zorgverleners en de medewerking van patiënten genoteerd. Een papieren medicatieschema blijkt voornamelijk te worden gebruikt om medicatiefouten te reduceren. Daarnaast zien slechts enkele zorgverleners het potentieel van een papieren medicatieschema als instrument ter bevordering van de communicatie. Een elektronische versie van het medicatieschema biedt meer communicatiemogelijkheden zowel intra- als transmuraal. Besluit Een papieren medicatieschema wordt ervaren als een instrument om medicatiefouten te reduceren. Het biedt mogelijkheden om de communicatie tussen diverse zorgverleners te verbeteren doch is tijdrovend. De medewerking van patiënten is cruciaal om de communicatiestroom te bewerkstelligen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18139
ISSN: 0771-2367
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version104.38 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.