www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18118

Title: Moeizame symbiose tussen vangnetbepaling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en recente Europese rechtspraak
Authors: NIESTEN, Hannelore
Issue Date: 2014
Citation: Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7076), p. 1580-1589
Abstract: Per 1 januari 2015 roept de Nederlandse wetgever in art. 7.8 Wet IB 2001 een nieuwe regeling voor een beperkte groep kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in het leven waardoor de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen vervalt. Het Hof van Justitie EU-arrest Imfeld & Garcet van 12 december 2013 is een mooie aanleiding om de nieuwe regeling tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtspraak te plaatsen. De bijzondere focus van deze bijdrage ligt op de invulling van de vangnetbepaling vervat in art. 7.8 lid 4 Wet IB 2001 die tracht te voorkomen dat persoonlijke aftrekposten door de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige of zijn partner zowel in de (buitenlandse) woonstaat als in de werkstaat Nederland in aanmerking worden genomen. Naast de aanpassing van de vangnetbepaling als tijdelijke oplossing, pleit de auteur voor een Europese oplossing.
URI: http://hdl.handle.net/1942/18118
ISSN: 0043-1796
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2016
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A296.87 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.