www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17856

Title: De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school
Other Titles: The role of teacher-student interactions in the development of problem behavior during the ransition to primary school
Authors: Verschueren, K.
Cadima, J.
DOUMEN, Sarah
Issue Date: 2014
Publisher: VOR-VFO
Citation: PEDAGOGISCHE STUDIEN, 91 (5), p. 318-331
Abstract: Deze longitudinale studie onderzocht de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kind relatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school. Tevens werd nagegaan of deze leerkracht-kind interacties de verdere toename van agressie bij kinderen met relatief veel agressief gedrag in de kleuterperiode konden versterken of bufferen. Deelnemers waren 199 kinderen (34 klassen) die werden gevolgd tijdens de overgang van de derde kleuterklas (groep 2) naar het eerste leerjaar (groep 3). Relationeel conflict en emotionele steun van de leerkracht van groep 3 werden beoordeeld door onafhankelijke observatoren. De leerkrachten beoordeelden de mate van agressief gedrag van het kind. Multi-niveau analyses toonden dat kinderen die een meer conflictvolle relatie hadden met hun leerkracht relatief meer agressie gingen tonen op het einde van groep 3. Relationeel conflict ging ook gepaard met een versterking van agressie bij kinderen die reeds veel agressie vertoonden in de kleuterleeftijd. Emotionele steun van de leerkracht bleek geen betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van agressief gedrag. Deze bevindingen bevestigen de rol van de kwaliteit van leerkracht-kind relaties in de ontwikkeling van probleemgedrag bij leerlingen.
This longitudinal study investigated the unique;ontributions of conflict in the dyadic teacherotudent relationship and emotional support at the;lassroom level to the development of child aggressive behavior during the transition to prinary school. Participants were 199 children (34;lasses) who were followed from kindergarten to 3rade 1. In contrast to most previous studies, lyadic teacher-student conflict was assessed ming class observations. Emotional support was observed independently and child aggressive belavior was evaluated by the kindergarten and irst grade teachers. Multilevel analyses showed hat aggressive behavior was predicted by dyalic teacher-child conflict. Moreover, teacherohild conflict was found to exacerbate the level of aggression in children with relatively high levels in kindergarten. Emotional support at the class level lid not contribute significantly to the developnent of aggressive behavior. These findings extend support for the importance of dyadic teacher-child relationships in children's behavioral development in school, as evaluated by teachers.
Notes: [Verschueren, K.; Doumen, S.] Katholieke Univ Leuven, Leuven, Belgium. [Cadima, J.] Univ Porto, P-4100 Oporto, Portugal. [Doumen, S.] Univ Hasselt, Diepenbeek, Belgium.
URI: http://hdl.handle.net/1942/17856
ISI #: 000343631700005
ISSN: 0165-0645
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: ecoom, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A308.88 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.