www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17725

Title: Lokale besturen in verandering? Evoluties in de percepties over het Gemeentedecreet
Authors: Hennau, Sofie
ACKAERT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Dit onderzoeksrapport focust op de percepties van lokale politici en ambtenaren ten aanzien van het Gemeentedecreet. Niet alleen wordt een stand van zaken opgemaakt van het draagvlak voor de verschillende hervormingen in de zomer van 2012, ook worden evoluties in de tijd geschetst. Hiervoor dient een enquête uitgevoerd aan het begin van de zittingsperiode als referentiepunt. Hoewel de algemene appreciatie van het Gemeentedecreet eerder positief is, wijzen de resultaten op verschillen naargelang de functie van de respondenten en de aard van de hervormingen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/17725
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.82 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.