www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17718

Title: Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard: Multivariate analyses
Authors: HENNAU, Sofie
ACKAERT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Welke factoren hebben een invloed op de percepties van lokale actoren over de vernieuwingen die het Gemeentedecreet doorvoerde? Dat is de centrale onderzoeksvraag waarop dit rapport een antwoord biedt. Meer concreet onderzoeken we de invloed van enkele gemeente- en politieke kenmerken op de percepties over het Gemeentedecreet. Ook gaan we de samenhang met persoonlijke eigenschappen van de bevraagden na. Om de impact van deze kenmerken in kaart te brengen, baseren we ons op een enquête, uitgevoerd in de zomer van 2012 bij secretarissen, financieel beheerders, burgemeesters, schepenen en raadsleden. Er worden zowel bivariate als multivariate analyses uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1942/17718
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.77 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.