www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17584

Title: De invloed van etnische afkomst en geloofsovertuiging op delinquent gedrag bij jongeren
Authors: Vanderstraeten, Brecht
Advisors: ACKAERT, Johan
DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: De huidige Belgische jeugdwet is een werk van lange adem geweest. De voorbije honderd jaar hebben meerdere wetgevers getracht twee stromingen én gemeenschappen met elkaar te verzoenen. Moet de minderjarige delinquent beschermd of bestraft worden? De wetgever lijkt met de invoering van het herstelrechtelijk aanbod in 2006 te kiezen voor een beschermmodel. Men kan zich de vraag stellen in welke mate een verdoken sanctiemodel hieraan ten grondslag ligt. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat dat er een verhoogde criminaliteitsgraad is bij jongeren behorend tot een etnische minderheidsgroep. Het loutere feit dat deze jongeren tot een etnische minderheidsgroep behoren is geen doorslaggevend element. De complexiteit en verhouding van verschillende culturele en structurele variabelen dragen bij tot een verhoogde kans tot het plegen van criminaliteit. Het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie zijn in dit opzicht twee belangrijke variabelen. De toekomst moet uitwijzen of dit herstelrechtelijk aanbod het vermeend succes zal kennen. Niettemin worden een aantal voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de maatschappelijke realiteit. Zo kan door middel van positieve actie getracht worden de uitgangspositie van etnische minderheden te compenseren.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17584
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.