www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17578

Title: Rechtsbescherming tegen de gemeentelijke administratieve geldboete anno 2014. Een onderzoek naar de verenigbaarheid van de GAS-boete met de fundamenten van een democratische rechtsstaat.
Authors: Thys, Aline
Advisors: ACKAERT, Johan
VERBIST, Stijn
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Het wetgevend kader inzake de GAS-boete is de afgelopen vijftien jaar aan behoorlijk wat verandering onderhevig geweest. Ook de laatste nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 blijft niet buiten schot. Verscheidene beroepen tot vernietiging van deze wet werden ingediend bij het Grondwettelijk Hof, dewelke weldra haar visie bekend zal maken. In tussentijd, en ge├»nspireerd door de middelen die de verzoekers formuleerden, kan men zich afvragen in welke mate en op welke wijze men zich kan beschermen tegen een opgelopen GAS-boete. Deze masterscriptie tracht een deel van het rechtsbeschermend kluwen te ontwarren, en een antwoord te geven op de vraag of het systeem volgens het welke de GAS-boete werkt wel houdbaar is ons huidige, Belgische rechtsbestel.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17578
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.19 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.