www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17574

Title: De externe rechtspositie van de gedetineerden doorgelicht
Authors: Schoups, Tanja
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterproef werd de externe rechtspositie van de gedetineerden nader bestudeerd. Het tracht een beeld te vormen van de regelgeving omtrent de externe rechtspositie van de gedetineerden in het verleden en het heden. Zowel de Belgische als de Nederlandse regelgeving hieromtrent werden onder de loep genomen. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten, die ter beschikking staan van de gedetineerden bij het verlaten van de gevangenisinstelling, werden uitvoerig besproken en aan een rechtsvergelijking tussen BelgiĆ« en Nederland onderworpen. Vooral de nieuwe wet van 17 maart 2013 speelt een belangrijke rol in dit eindwerk. Deze recente wet veranderde namelijk de regelgeving omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze wetswijziging heeft voor de nodige ophef gezorgd in onze maatschappij. De kritiek hierop werd dan ook grondig geanalyseerd vanuit verschillende ooghoeken. Dit alles zal tevens besproken worden vanuit Europees perspectief. Er zal, kortom, een antwoord geboden worden op de volgende onderzoeksvraag: ''Hoe ziet de huidige regelgeving omtrent de externe rechtspositie van de gedetineerden er uit, rekening houdend met de nieuwe wet van 17 maart 2013? En in welke opzichten houdt deze nieuwe wet een verbetering in, ten opzichte van vroegere regelgeving, en specifiek ten opzichte van de wet van 17 mei 2006, voor enerzijds de gedetineerden zelf en anderzijds de maatschappij waarin we leven? Zijn er daarbij mogelijke oplossingen te vinden in het Nederlandse recht?'
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17574
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A918.2 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.