www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17567

Title: Representativiteitsvoorwaarden m.b.t. het collectief overleg en de sociale verkiezingen
Authors: Haddacha, Nora
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In BelgiĆ« worden er representativiteitsvoorwaarden opgelegd met betrekking tot het collectieve overleg en de sociale verkiezingen in de verschillende nationale wetten. Hierdoor ontstaat er een systeem van exclusiviteit en privileges. Deze representativiteitsvoorwaarden zijn veelvuldig besproken geweest in de nationale rechtspraak, maar ook in Europese en internationale rechtspraak en getoetst aan overeenstemming met de vrijheid en gelijkheid van (vak)vereniging. Bepaalde rechtsprekende organen vonden het systeem in overeenstemming met de nationale, Europese en internationale rechtsnormen, anderen formuleerden eerder kritische bedenkingen bij het systeem. In deze masterscriptie onderzoek ik zelf of de representativiteitsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de vrijheid en gelijkheid van (vak)vereniging en formuleer ik aanbevelingen omtrent het beter in overeenstemming brengen van het representativiteitssysteem ten opzichte van de nationale, Europese en internationale rechtsnormen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17567
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.04 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.