www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17559

Title: Feitelijke vermoedens in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Authors: Brems, Ann
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze scriptie handelt over de vermoedens in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en is opgedeeld in twee grote delen. In het eerste deel worden verscheidene begrippen gedefinieerd. Als eerste worden een paar begrippen uit het aansprakelijkheidsrecht gedefinieerd, zodat er later in het werk naar teruggegrepen kan worden. Vervolgens worden in deel twee de vermoedens uit de doeken gedaan. Deze begrippen worden vergeleken met deze in het Nederlandse recht. In het derde deel wordt het voorgaande toegepast op verscheidene aansprakelijkheidsregimes in het Belgische en in het Nederlandse recht. Ook wordt er een kleine uitstap gemaakt naar het internationale recht door naar de Draft Common Frame of Reference te kijken. Doorlopend in deze scriptie worden er ook tussenconclusies gemaakt en op het einde wordt er kort gerecapituleerd in een eindconclusie. Hierin wordt de vraag behandeld welke van alle onderzochte aansprakelijkheidsregimes de meest billijke en de 'beste' resultaten teweeg brengt.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17559
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.