www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17558

Title: Studie naar Belgisch recht en rechtsvergelijkend van contractuele bedingen die met het oog op mogelijke insolventie bedongen worden
Authors: Brebels, Annelore
Advisors: STORME, Matthias
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Het afsluiten van overeenkomsten is iets wat dagelijks gebeurt. Het is echter zeker geen uitzondering dat men te maken krijgt met een tegenpartij die zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens solvabiliteitsproblemen. Opdat men in dergelijke gevallen als schuldeiser van de insolvente persoon niet met lege handen zou achterblijven, is het maar logisch dat men zich wil beschermen tegen dergelijke situaties. Het opnemen van bepaalde contractuele bedingen kan hiertoe een oplossing bieden. In het kader van deze masterproef wordt onderzoek gedaan naar enkele contractuele bedingen die door partijen kunnen worden opgenomen met het oog op een mogelijke insolvente tegenpartij. Een eerste dergelijk beding dat aan bod komt is het eigendomsvoorbehoud. Vervolgens komt de ontbindende voorwaarde in geval van samenloop aan bod. Tot slot wordt ingegaan op het nettingbeding in geval van faillissement. Met name de mate van erkenning van deze bedingen en de (voorwaarden voor) tegenwerpelijkheid in geval van samenloop komen aan bod. Naast het Belgische recht wordt ook gekeken hoe deze bedingen geregeld zijn naar Frans, Nederlands en Duits recht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17558
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.18 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.