www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17556

Title: Naar een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden: de "grijze zone" en de nieuwe ontslagregeling onder het eenheidsstatuut
Authors: Aerts, Sophie
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In een prejudicieel arrest van 7 juli 2011 spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de ongelijke behandeling van arbeiders en bedienden op vlak van de carenzdag en de opzeggingstermijnen. Het Hof veroordeelt dit onderscheid en legt om redenen van rechtszekerheid de wetgever een deadline op. Tegen 8 juli 2013 moet het verschil in behandeling weggewerkt zijn. Tot die datum blijven de huidige regels van toepassing. Uiteindelijk treedt op 1 januari 2014, ongeveer vijf en een halve maand na het verstrijken van de deadline, de wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut in werking. Het arrest heeft op termijn gezorgd voor de harmonisatie van de werknemersstatuten, maar ook voor heel wat onduidelijkheid en problemen. Zo is het niet duidelijk welke regels van toepassing zijn op een werknemer die na het verstrijken van de deadline en vóór de invoering van de wet op het eenheidsstatuut wordt ontslagen. Daarnaast hebben de bepalingen van de wet veel nieuwe vragen gecreëerd'
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/17556
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A940.62 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.