www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17552

Title: Religieuze symbolen in het Gemeenschapsonderwijs: een mensenrechtelijk perspectief
Authors: Bijnens, Daan
Advisors: LEMMENS, Koen
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Het weren van religieuze symbolen uit het Gemeenschapsonderwijs is een problematiek die zich bevindt op de snijlijn van twee fundamentele waarden in onze rechtsorde: de godsdienstvrijheid enerzijds en de neutraliteitsplicht van het Gemeenschapsonderwijs anderzijds. Binnen het Gemeenschapsonderwijs zijn verschillende verboden op het dragen van religieuze tekens opgelegd. De actoren binnen het Gemeenschapsonderwijs zijn echter dragers van grondrechten die niet zomaar worden achtergelaten aan de schoolpoort. Desalniettemin is de godsdienstvrijheid niet onbeperkt zoals ook blijkt uit beslissingen van het EHRM en het Mensenrechtencomit√© van de Verenigde Naties. Is de grondwettelijke neutraliteitsplicht die op het Gemeenschapsonderwijs rust een hinderpaal of een bondgenoot van de rechtzoekende die zijn religieuze symbolen niet wenst te weren uit zijn schooloutfit? Op welke verschillende argumenten kunnen gelovige leerlingen en docenten voorts nog beroep doen om hun rechten te doen gelden?
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/17552
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.11 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.