www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17501

Title: V-flow: infiltratiesysteem voor nieuwe en bestaande afwateringssystemen
Authors: Leyen, Christiaan
Royakkers, Jonas
Advisors: BOLLEN, Carlo
VAES, Peter
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Trefwoorden: V-flow®; infiltratiesysteem; hemelwaterinfiltratie; Van de Kreeke Begin 2013 heeft bouwbedrijf Van de Kreeke de V-flow® op de markt gebracht, i.e. een infiltratieconcept dat het mogelijk maakt om wateroverlast, veroorzaakt door hemelwater, te verhelpen zonder grote ingrepen. De vraag die gesteld moet worden, is onder welke voorwaarden V-flow® kan ingezet worden als infiltratiesysteem. In de eerste plaats wordt er door middel van een literatuurstudie en een verkennend onderzoek meer inzicht verworven in hemelwaterinfiltratie en het V-flow® infiltratiesysteem. Om het onderzoek kracht bij te zetten, worden er in samenwerking met Van de Kreeke proeven uitgevoerd. Uit de eerste proef kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van grondwater, voor de proefopstelling en voor de bepaalde randvoorwaarden, niet bevorderend werkt voor de infiltratie, en dit tegen alle verwachtingen in. Door middel van de tweede proef wordt het lineair verband aangetoond tussen de waterdruk en de infiltratiesnelheid. Bovendien kan met dit lineaire verband het statisch model verbeterd worden op basis van een lineaire eerste orde differentiaalvergelijking. Bij proef 3 wordt er door dichtslibbing van het systeem een poging ondernomen om de regenereerbaarheid te testen. Zo heeft reinigen daadwerkelijk zijn nut: de infiltratiecapaciteit neemt toe met 24%. Daar waar de reeds geziene berekeningen zich louter toespitsten op het zuiver theoretische aspect, wordt er door middel van een case meer inzicht verworven in de praktische situat
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/17501
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A646.25 kBAdobe PDF
N/A7.57 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.