www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17483

Title: Problematiek rond bronbemaling: kelderinsijpeling en afvoermogelijkheden
Authors: Mathijs, Jeroen
Lenskens, Tom
Advisors: VAN ZEGBROECK, Bart
FRANCKEN, Wendy
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Trefwoorden: bronbemaling, kelder-waterinsijpeling, afvoermogelijkheden. Na het stopzetten van een bronbemaling heeft de omgeving soms te kampen met grondwater-insijpeling in nabij gelegen kelders. Het feit dat er sprake is van kelder-insijpeling na een bronbemaling kan erop duiden dat de kelder niet waterdicht was uitgevoerd en er na de bemaling een hogere waterstand is opgetreden dan voorheen. In deze masterproef wordt onderzocht hoe er een hoger grondwaterniveau mogelijk is na een bemaling. Daarnaast wordt onderzocht welke oorzaken gekoppeld aan bronbemaling er zijn om een voorheen waterdichte kelder water-insijpeling te laten vertonen na de bronbemaling. Hierbij wordt het effect van retourbemaling en een vervangen oude riolering onderzocht. Vervolgens worden differentiële zettingen, het scheurgedrag van kleigronden en het inklinken van veenlagen onderzocht of deze kunnen zorgen voor water-insijpeling in kelder. Ten tweede wordt onderzocht welke voor- en nadelen er zijn voor bestaande afvoermogelijkheden van bemalingswater. Meestal wordt bemalingswater op de straat, in de riolering geloosd zonder de alternatieven te kijken. Rioolwaterzuiveringsinstallaties krijgen verdund rioolwater te verwerken, hierdoor zal het zuiveringsrendement dalen en wordt de lokale waterhuishouding verstoord. Daarnaast werd een enquête afgenomen bij rioolbeheerders en aannemers om de maatschappelijke belangen van de afvoerkeuze beter te begrijpen. De enquête maakt een duidelijk onderscheid tussen de economische en de ecologische belangen.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/17483
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A9.32 MBAdobe PDF
N/A402.25 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.