www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17447

Title: Verbetering van de homogeniteit van inoculatie voor de citroenzuurfermentatie met A.niger
Authors: Janssen, Steven
Advisors: MEYERS, Myriam
ROGIERS, Frederik
GROESENEKEN, Dominique
LIERS, Sven
VRANCKEN, Kristof
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Abstract In Citrique Belge N.V. wordt het voedingszuur E330, of citroenzuur, geproduceerd door oppervlaktefermentatie. De schimmel Aspergillus niger fermenteert melasse tot ruw citroenzuur die zich bevindt in op elkaar gestapelde aluminium schotels. Schimmelsporen worden doorheen een opening in de muur aan weerskanten van een fermentatiekamer ingeblazen. De schimmelsporen verdelen zich vervolgens over de oppervlakte van de schotels in de fermentatiekamer, waarna het fermentatieproces start. De verdeling van de sporen is met het huidige systeem onvoldoende homogeen, wat aanleiding geeft tot een variërende fermentatieduur tussen de verschillende schotels. Het doel van de masterproef bestaat erin deze verdeling beter te homogeniseren, via aanpassingen aan het huidige inblaassysteem. Het systeem met 1 inblaasuitgang wordt aangepast tot een systeem met 3 uitgangen. Het ontwikkelde systeem wordt geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van sporendichtheidsmetingen. De bekomen resultaten worden steeds vergeleken met deze bekomen via het huidige inblaassysteem. Uit de meetresultaten blijkt dat de nieuwe verdeelkop een homogenere verdeling van de sporen realiseert. De fermentatieduur zal bijgevolg lager liggen waardoor de citroenzuurproductie versneld en dus ook de omzet verhoogd zal worden. Naar de toekomst toe kan de verdeelkop verder geoptimaliseerd worden of kan overgegaan worden op een in de masterproef ontworpen vernevelingsysteem. Evaluatie ervan moet uitwijzen welk systeem het meeste potentieel biedt.
Notes: master in de industriële wetenschappen: biochemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/17447
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A776.82 kBAdobe PDF
N/A3.22 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.