www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17381

Title: Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management
Authors: Huskens, Jan
Advisors: VANHOOF, Koenraad
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Elk bedrijf zet via bedrijfsprocessen input om in output. Door steeds toenemende concurrentie en verhoogde kwaliteitseisen, is het belangrijk dat deze omzetting zo effectief en efficiĆ«nt mogelijk gebeurt. Om dit te verzekeren, is het belangrijk dat processen beheerbaar zijn. Daarom is er nood aan een framework dat het mogelijk maakt om de beheerbaarheid van processen te verbeteren. In deze masterproef worden drie deelaspecten van beheerbaarheid onderscheiden: controle, monitoring en sturing. Een beheerbaar proces wordt dus gezien als een proces dat controleerbaar, meetbaar en flexibel is. Voor elk van bovengenoemde deelaspecten wordt besproken wat het betreffende deelaspect juist inhoudt en hoe het verbeterd kan worden. In een gevalstudie worden de theoretische concepten toegepast. Ze is opgebouwd als volgt: in een eerste fase wordt aan studenten gevraagd een aantal processen te modelleren, meer specifiek de processen voor een autoverhuurbedrijf. Er wordt hen niet gevraagd met bepaalde aspecten zoals controle, monitoring of sturing rekening te houden. In een tweede fase wordt aan de studenten het belang van deze concepten bij het modelleren van processen uitgelegd, en wordt hen vervolgens gevraagd hun procesmodellen aan te passen, rekening houdend met deze concepten. Aan de hand van de resultaten van de gevalstudie worden voor elk deelaspect van beheerbaarheid toepassingen besproken om het desbetreffende deelaspect te verbeteren en worden conclusies getrokken over de implementeerbaarheid van de verschillende deelaspecten
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
URI: http://hdl.handle.net/1942/17381
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.48 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.