www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17372

Title: Restoratietheorie in shoppingcentra: een literatuurstudie en empirisch onderzoek
Authors: Cloetens, Jan
Advisors: JANSSENS, Willem
WILLEMS, Kim
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Stress is een groot probleem in de hedendaagse samenleving. Dit komt doordat de samenleving geëvolueerd is van een traditioneel rollenpatroon naar een tweeverdieners model. Het gevolg van deze evolutie is dat mensen steeds minder tijd hebben.Ondanks de vele voordelen van natuur, is er relatief weinig empirisch onderzoek uitgevoerd naar het effect van groen in de retail context (Joye, Willems et al. 2010). Het doel van deze masterproef is om na te gaan hoe groen, en bomen in het bijzonder, optimaal gebruikt kan worden in een shoppingcenter.De onderzoeker koos voor een between-subject design en maakte gebruik van een convenience sample van 160 respondenten. Met een between-subject design werd bedoeld dat iedere respondent willekeurig aan één van de vier foto's werd toegewezen.Savannebomen hebben een positieve invloed (p < 0.05) op het toenaderingsgedrag, de algemene indruk en de intentie tot herbezoek van het shoppingcenter. Bij loofbomen en dennenbomen is dit effect op de drie afhankelijke variabelen niet teruggevonden. Verder heeft deze studie aangetoond dat savannebomen en loofbomen leiden tot stressreductie. Daarnaast creëren savannebomen een gevoel van weg te zijn, wat op zijn beurt leidt tot een hogere intentie tot herbezoek van het shoppingcenter en zijn consumenten sneller geneigd om het shoppingcenter binnen te gaan. Bovendien geven savannebomen individuen een comfortabel gevoel. Doordat consumenten op hun gemak gesteld worden krijgen ze een positievere indruk, hogere intentie tot herbezoek en zullen ze sneller het sh
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/17372
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.78 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.