www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17360

Title: Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen
Authors: Noben, Wouter
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De kern van deze masterproef bestaat uit een vergelijking van dividenden en inkoop eigen aandelen als alternatieven voor de uitkering van cash aan aandeelhouders. De literatuurstudie leverde vier leidende theorieën op die aan de basis konden liggen voor de keuze voor dividenden versus repurchases. De agency theorie van free cashflow kan voor dit onderzoek bevestigd worden. Voor de ondernemingen in deze dataset speelt de grootte van cashreserves dus een significante rol in hun uitkeringspolitiek. Bevestiging van deze theorie was elementair, aangezien alle andere theorieën in meer of mindere mate verbonden zijn aan de cashreserves van het bedrijf. Voor de market timing-theorie kunnen we op vlak van inkoop eigen aandelen geen bevestiging vinden in dit onderzoek. Voor totale payout ondersteunt de theorie van market timing echter wel. Ook de permanentiehypothese kunnen we niet volledig aannemen. De oorsprong van cash oefent een invloed uit op de payout van een onderneming, sterk volatiele cashflows weerhoudt bedrijven er namelijk van om dividenden uit te keren of te verhogen. Maar op basis van dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat repurchases worden uitgevoerd met eenmalige cashflows. De sterkst bevestigde hypothese binnen dit onderzoek is die van dividend smoothing. Op basis van dit onderzoek kan daarom besloten worden dat Belgische beursgenoteerde ondernemingen daadwerkelijk een stabiele groei in dividend nastreven, en eventuele schokken in cashreserves opvangen door middel van inkoop van eigen aandelen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/17360
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.49 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.