www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17324

Title: Politici als externe bestuurders
Authors: Neyens, Pieter
Advisors: VOORDECKERS, Wim
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef onderzoekt of de aanwezigheid van politici in de raad van bestuur van Belgische beursgenoteerde ondernemingen een effect heeft op de bedrijfsprestaties. De redenen waarom deze bedrijven vaak ge├»nteresseerd zijn in politici als externe bestuurders wordt verklaard vanuit de resource dependence theorie. Politici zorgen voor banden met de overheid, die een belangrijke rol speelt in de omgeving van de ondernemingen. Personen actief in de politiek brengen een menselijk en sociaal kapitaal met zich mee dat bepaalde voordelen oplevert voor de ondernemingen. Gezien deze voordelen wordt er verwacht dat politici in de raad van bestuur een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Dit werd onderzocht door middel van data van 57 Belgische beursgenoteerde bedrijven over een periode van 5 jaar. Uit het empirisch onderzoek werd er echter geen positief effect waargenomen. Er blijkt echter wel een positief effect van de aanwezigheid van de politici in de raad van bestuur op de bedrijfsprestaties van ondernemingen actief in zwaar gereguleerde sectoren zoals biotechnologie en telecommunicatie. Maar dit effect was enkel waar te nemen wanneer de bedrijfsresultaten gedefinieerd werden aan de hand van een marktgerichte prestatiemaatstaf zoals de Tobin's Q en niet wanneer de boekhoudkundige prestatiemaatstaf ROA gebruikt werd. Dit waargenomen effect moet echter genuanceerd worden omwille van de beperkte dataset.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/17324
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A841 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.