www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17303

Title: Het meten van de levenskwaliteit met de nieuwe EQ-5D tool
Authors: Vossen, Katrien
Advisors: BOSETTI, Rita
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Weten hoe goed mensen zich in hun vel voelen, is vandaag de dag een belangrijk gegeven. Niet enkel voor de persoon in kwestie zelf, maar ook voor de maatschappij. Het meten van hoe goed mensen zich voelen, kan gebeuren aan de hand van het meetinstrument EQ-5D. Van dit meetinstrument bestaan er twee versies. Enerzijds de 3L, wat verwijst naar drie niveaus en anderzijds de 5L, wat verwijst naar vijf niveaus van antwoordmogelijkheden. Dit onderzoek formuleert een antwoord op de kernvraag 'Laat de nieuwere versie, EQ-5D-5L, in verhouding tot de eerdere versie EQ-5D-3L, het toe om resultaten beter te discrimineren?'. Aan de hand van het ceiling effect en de discriminatiekracht kan hier een antwoord op worden geformuleerd. De empirische resultaten, verkregen uit een steekproef van 888 respondenten, gaven aan dat er een afname in het ceiling effect en een toename van de absolute discriminatiekracht voor al de vijf dimensies. Tot slot gaven meer respondenten aan dat ze in de 3L geen problemen ervaren voor alle dimensies, maar in de 5L echter wel één of meerdere problemen aanduiden. Afgaande op deze bevindingen wordt geconcludeerd dat het EQ-5D-5L beter toelaat om een onderscheid te maken in de gezondheidstoestand van een persoon dan het EQ-5D-3L model.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/17303
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.39 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.