www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17183

Title: Op zoek naar cruciale studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: Wat zeggen de meta-analyses?
Authors: Doumen, Sarah
Nauwelaerts, Erna
Issue Date: 2014
Citation: VFO-SSL studiedag 'Het onderwijs van 12 tot 18: niet van secundair belang!', Leuven, 18/09/2014
Abstract: Er bestaat een enorme hoeveelheid literatuur over factoren die samenhangen met studiesucces in het hoger onderwijs. Onze doelstelling was om de meest relevante studentfactoren m.b.t. studiesucces te identificeren. Om deze doelstelling te verwezenlijken werden 18 meta-analyses over dit onderwerp bestudeerd. Meer bepaald lag de focus op het verband tussen studentfactoren en globaal puntengemiddelde in het hoger onderwijs. Wat betreft studentfactoren werd er gekeken naar instroomkenmerken (bv. demografische kenmerken, schoolloopbaan) en kenmerken die te maken hebben met de student-in-opleiding (bv. motivatie, cognitie, gedrag). Op basis van de belangrijkste correlaten van academische prestaties in het hoger onderwijs werd er een voorlopig werkmodel met de meest relevante studentfactoren opgesteld. Dit model dient verder te worden verfijnd in bijkomend onderzoek (bv. naar de relaties tussen de factoren onderling).
URI: http://hdl.handle.net/1942/17183
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A191.65 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.