www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16645

Title: Wegwijs in het Belgische onteigeningsrecht
Authors: Ooms, Anne
De Ridder, Sammy
Koenigsmann, Kirsten
Schijns, Chris
Sempels, Chiel
VAES, Stany
Loncke, Elsbeth
Editors: LONCKE, Elsbeth
Issue Date: 2013
Publisher: UGA
Abstract: Het Belgisch onteigeningsrecht staat niet stil: in tegenstelling tot wat de afkondigingsdata van de relevante onteigeningswetten in ons land doen vermoeden (1835 en 1962) is deze materie brandend actueel. De oorzaak hiervan is te vinden in de recente wetswijzigingen in de stedenbouwwetgeving, die onvermijdelijk een invloed hebben op de regeling van onteigeningen binnen het kader van een ruimtelijk plan. Daarnaast vormen de immer evoluerende rechtspraak van de Raad van State, het Hof van Cassatie en de gewone rechtbanken en hoven een noodzakelijke leidraad bij de interpretatie van de onteigeningswetten. Voor juristen en overheden is het niet altijd even makkelijk om de weg te vinden in het uitgebreid arsenaal aan wetgeving en rechtspraak. Dit boek wil de rechtspraktizijn en de onteigenende besturen (in het bijzonder lokale besturen) dan ook een algemeen en bevattelijk overzicht bieden van het wettelijk en jurisprudentieel kader waarbinnen onteigeningen in België verlopen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16645
ISBN: 9789089772831
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.