www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16626

Title: Europees Hof van Justitie (Tweede Kamer) 7 maart 2013, C-358/11
Other Titles: Synergie tussen de kaderrichtlijn afval en de REACH-verordening: een paradox of toch niet?
Authors: Hoppenbrouwers, Marianne
Issue Date: 2013
Citation: Milieu- en energierecht (3), p. 191-202
Abstract: Beide genoemde regelgevingen hebben elk een verschillende vorm. REACH is een verordening en is dus rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten plus verbindend in al haar onderdelen. De nieuwe afvalrichtlijn is zoals de benaming al vermeld een richtlijn en is bindend ten aanzien van het te bereiken resultaat. Bij een richtlijn blijven de lidstaten wel de bevoegdheid behouden om te bepalen in welke vorm en met welke middelen dit resultaat bereikt wordt. Met andere woorden, een richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving en daarbij kunnen speciieke accenten gelegd worden. Dit zorgt voor extra uitdagingen wanneer beide regelgevingen samen worden gelezen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16626
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A183.86 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.